Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά
Υγεία και η ασφάλεια των πελατών και του προσωπικού είναι πάντοτε πρωταρχική προτεραιότητα το ξενοδοχείο μας. Το ξενοδοχείο έχει εφαρμόσει, σύμφωνα με τις κατευθυντήριες γραμμές της ευρωπαΐκής ένωσης και της ελληνικής κυβέρνησης για την διαχείριση του κορονοϊού, τις κατάλληλες διαδικασίες για την διαφύλαξη της υγείας και ασφάλειας των πελατών και του προσωπικού του, ενόσω οι πελάτες διαμένουν στο ξενοδοχείο.Επομένως, είναι απαραίτητο όλοι οι πελάτες και επισκέπτες που χρησιμοποιούν τις εγκαταστάσεις του ξενοδοχείου να ακολουθούν αυστηρά τα μέτρα και τις οδηγίες που παρέχονται από το ξενοδοχείο, για την πρόληψη της μόλυνσης και της μετάδοσης ιών στο μέγιστο δυνατό βαθμό.

Συνεπώς, κατά την παραμονή σας στο ξενοδοχείο πρέπει να τηρείται όλα τα σχετικά υγιειονομικά μέτρα (ενδεικτικά συμπεριλαμβανομένης της τήρησης των φυσικών αποστάσεων, της απολύμανσης των χεριών και της χρήση μάσκας προσώπου).

ρέπει να παραμείνετε στο δωμάτιό σας εάν αντιμετωπίσετε οποιαδήποτε στιγμή κατά τη διάρκεια της διαμονής σας στο ξενοδοχείο ήσσονος σημασίας σύμπτωμα, όπως βήχα, πονοκέφαλο, η πιο πυρετό και να επικοινωνήσετε αμέσως με τον υπεύθυνο του ξενοδοχείου.

Μετά την αναχώρηση σας, παρακαλείστε ρητώς με ενημερώσετε αμέσως το ξενοδοχείο στην περίπτωση του εμφάνιση της σύμπτωμα που σχετίζονται με τον COVID-19ή εάν έχετε θετικό αποτέλεσμα σε εξετάσει την οποία υποβληθήκατε για τον COVID-19, εντός 14 ημερών από την αναχώρηση σας.